Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan dien God, voor Wien duizend jaren zijn als één dag, en de volkeren der aarde als een droppel aan den emmer, ja als niets en minder dan niet en ijdelheid (Jes 40 : 17).

Of nu het bovengenoemde getal het juiste is, is een andere vraag. Dit getal kan wegens de verschillende temperatuur van de lagen in de wereldruimte, waardoor de aarde vliegt, en ook wegens de natuur van het inwendige der aarde, die wij niet kennen, te groot, misschien ook te klein zijn. Maar wat heeft dat alles nu te maken met het Christelijk geloof aan het woord Gods? Zegt ons dat woord misschien wanneer God hemel en aarde geschapen heeft ? Heeft deze eeuwige God de macht niet met millioenen jaren te spelen ? Indien Hij deze aarde reeds vóór millioenen jaren geschapen heeft, wat kunnen wij daartegen nu voor bezwaar hebben? Wanneer in den schoot der aarde, in donkere kristaldrusen twee meter hooge,

o '

centenaarzware bergkristallen duizenden van jaren noodig hebben voor hun groei, is dit dan minder een openbaring van Gods kracht, dan wanneer zij, als bij explosie in één oogenblik te voorschijn kwamen ? Wanneer zullen wij toch eens ophouden aan het doen Gods onze maatstaf aan te leggen en Zijn schepping te meten met onze kleine handbreedte, met duim en voet en schrede?

* *

*

Dit was dan de geboorte van deze tegenwoordige aarde. Zij was zonder vorm en ledig; haar oppervlak

Sluiten