Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koralen, polypen, madreporen, ja, alle schelpdieren veranderen onophoudelijk watermassa's in vasten stof en scheppen langzaam vastelanden.

Wanneer nu echter scheikundigen ons zeggen, dat waterstof, het lichtste van alle elementen, dat in zoo ontzaggelijke hoeveelheid voorkomt in de wereldruimte, zoowel in het onze als in andere planetenstelsels, misschien ook het oer-element, de grondstof is, waaruit de anderen ontstaan zijn, dan krijgt het woord van Petrus nog een andere, hoogere beteekenis, in overeenstemming met menige andere kosmogonie, theosophie, en philosophie. Ons water zou dan een afschaduwing, om zoo te zeggen, een nabootsing zijn van een oerwater, de vloeibare, bewegelijke oer-stof, waaruit God het heelal zou hebben geschapen, ja, waaruit zelfs het kosmische vuur zou zijn ontstaan. Gelijk bekend is brandt water hevig bij hooge temperaturen, die het scheiden in zijn elementen en verkeert waterstof op de zonnen in gloeienden en lichtgevenden toestand. Weten wij wat water eigenlijk is, wat zijn wezen is, wat het eigenlijk maakt tot het zoo gewichtig, ja onmisbaar „element" in den zin, dien de ouden daaraan hechtten? — Neen! Wanneer wij zeggen, dat water een verbinding is van zuurstof en waterstof en vuur eene verbinding van de lichamen met zuurstof, hebben wij even zoo min het wezen van deze twee geheimzinnige elementen van alle leven verklaard, als de botanie ons verklaart wat een plant, of de zoölogie wat nu eigenlijk een dier is.

Het water heeft groote symbolische beteekenis in

Sluiten