Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de atomen van het ei, en ordent het tot een wondervol organisme. Ook hierin gelijkt de aarde op een ei, dat zij in haar harde schaal, de aardkorst, een weeke, warme, inwendige ruimte verborgen houdt, waarin onbekende stoffen, radikalen van onze metalen, misschien bij een warmte van 200,000° in onbekenden toestand in voortdurende beweging zijn.

De geest Gods bracht orde in de duizende natuurkrachten en natuurwetten, die het eigenaardige, de individualiteit van deze aarde, tegenover andere planeten en hemellichamen uitmaken. Wel heerscht één zelfde goddelijke mathemathiek over de geheele schepping. Wel weten en ontdekken wij meer en meer, dat God voor het gansche heelal één wet van het getal, van de ruimte, van den vorm en van den tijd heeft vastgesteld, naast onveranderlijke beginselen van een algemeene schei- en natuurkunde. Toch weten wij evengoed, dat Hij met de vrijheid, die Hij als werkmeester van het geheel bezit, en waarmede Hij iederen afzonderlijken mensch als mensch, en toch als een individu van alle andere verschillend, schept, ook voor ieder hemellichaam, deze persoonlijkheden in de wereldruimte, uit hun verschillende factoren als grootte, zwaarte omwentelingstijd en afplatting, jaargetijden, afstand van de zon, enz. een eigenaardig type heeft geschapen, waarvan de grondideeën, zooals wij dat op aarde waarnemen kunnen, in ieder schepsel dat er toe behoort tot haar recht komen. Zoo is dan de mensch bloesem en vrucht van den boom der aarde; de groote overeenkomsten tusschen hem en deze zijn

Sluiten