Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukkingen als die van „een wijze, goede, voorzienige natuur". Wie is dan deze natuur? Zijn soms de berg en de zee, het metaal en de steen wijs ? Of munten soms waterstof en zuurstof uit door goedheid ? Omdat wij zwak zijn, zoeken wij overal kracht. Alle streven des menschen is in laatster instantie daarop gericht kracht, stoffelijke en zedelijke kracht, hemelsch manna, te vinden en te verzamelen, uit te sparen en te gebruiken, op te leggen in de voorraadschuren. Omdat wij in alle dingen niet Gods eer, maar onze eigene eer zoeken, prijzen wij luidkeels onze wijsheid en onze macht, wanneer wij, dikwijls tengevolge van een gunstig toeval, iets leeren verstaan van die dingen, die wij reeds duizende jaren lang, onnadenkend dagelijks gezien hebben. Inplaats van trotsch te zijn op ontdekkingen, machines en toestellen, moesten wij ons veeleer schamen, dat wij zooveel eeuwen noodig hadden niet om uit te vinden, want wij vinden niets uit, maar om te ontdekken, wat ten allen tijde eigenlijk voor het grijpen lag. Dat damp een kracht is, kon de deksel van iedere pot, waarin wij ons vleesch koken, en die telkens opgelicht wordt, ons reeds lang hebben verteld ; dat de wereld vol electriciteit is, getuigde ieder stuk barnsteen, dat wij wrijven. ij lijken veel op kinderen, wien hun vader een kist vol werktuigen gezonden heeft; lang lieten zij hem ongebruikt, nu zijn zij

er recht trotsch op, dat zij eindelijk op de gedachte zijn gekomen, dat men met een hamer timmeren en met een zaag zagen kan, hoewel zij er nog altijd niet goed achter zijn, waartoe eigenlijk de boor en de schaaf dienen.

Sluiten