Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eeuwige Logos wordt niet stom, of zou hij soms niets meer te zeggen hebben? Maar met't vleeschelijk oor wordt Zijn stem niet gehoord, en al werd zij gehoord, verstaan werd zij toch niet. „Er kwam dan een stem uit den hemel, de schare echter zeide dat er een donderslag geschied was." (Joh. 12 : 28 en 29).

„In den beginne was het Woord, en het Woord was God!" Deze Logos, deze God sprak scheppingswoorden en machtwoorden, woorden van onuitputtelijke wijsheid, ieder woord een eenwigheidskiem, een rots, die geheel de hel niet omverwerpen kan, brood des levens voor de verbaasde, aanbiddende engelen. Tien scheppingswoorden sprak Hij, ieder op zich zelf een schepping, een wereld, welker omvang het menschelijk denken niet begrijpt, welker rijkdom wij niet vermoeden, welker schoonheid wij eerst in de eeuwigheid kennen zullen. Wat beteekenen hier tegenover alle gevleugelde woorden van het genie en den geest, van wetenschap en poëzie? een stofje, dat met den wind verwaait.

Welke taal sprak God? vraagt gij misschien. Gij zult het te weten komen, wanneer gij eens waardig bevonden zult zijn, in te gaan in den hemel, en te hooren de zeven donderslagen Gods, wier rede God Johannes gebood te verzegelen. (Openb. 10 : 4) Er zijn menschentalen en vele engelentalen, de Heilige Geest spreekt ervan. (1 Cor. 13 : 1) Die engelentalen zijn misschien reeds zooveel voortreffelijker dan de onzen, als de onzen staan boven het geblaf van den hond, dit pogen van het stomme schepsel door het geluid zijn smart en zijn vreugde, zijn verbazing en

Sluiten