Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn begeerte, zijn liefde en zijn haat te uiten. Maar hoe het ook zij, er is een tale Gods, verheven boven alle talen, vriendelijke liefde, luid uitgesproken macht en wijsheid, ieder woord een wet, die eeuwig klinkt door het heelal, waarnaar alle geesten in het heelal vol eerbied luisteren, dat hen kracht, leven en voedsel geeft, want ook zij „leven van alle woord, dat uit den mond Gods uitgaat". Hoe heerlijk zullen daar de in God verborgen elementen en krachten der taal glanzen en schitteren, hoe zal de wonderbaar goddelijke chemie van het woord daar zich openbaren! Uit de grondelementen van den Logos, de zeven krachten van den naam Jehovah en de zeven geesten die voor Zijn troon staan, uit de klinkers als het wezen en de medeklinkers als de oer-vormen kristallizeeren voortdurend door het scheppende uitspreken, van den blij venden, eeuwigen Logos het zelfstandig naamwoord, het werkwoord, het bijvoegelijke naamwoord en alle andere rededeelen. Het zelfstandig naamwoord, schepping en rots, naam en substantie, onverbreekbare diamant der eeuwigheid; het werkwoord, dat alle zijn, ontstaan en bestaan in den tijd, in het verleden, het heden en de toekomst bepaalt; het bijvoegelijk naamwoord, dat alle vormen van het booze en goede, alle kleuren van den geest eeuwig uitspreekt; het groote telwoord, de onverbiddelijke wet der schepping en der gerechtigheid Gods; en alle de andere rededeelen, die de wetten van tijd en plaats, van bevestiging en ontkenning, de verhouding van tijd en ruimte, van oorzaak en gevolg bepalen ! Ons woord

Sluiten