Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkel te aanschouwen, maar ook te beheerschen en daarin als een zalig kind des lichts, zelf lichtend als de zon rond te wandelen. „Wie overwint, die zal dit

alles beërven."

Het licht, dit eerste scheppingswerk Gods, is een wonderschoon, schitterend geheim, dat wij op aarde nooit zullen ontraadselen. Laat ons voorloopig tevreden zijn met dit resultaat. Het licht is een van God uitstroomende levenskracht, die, het gansche heelal omvattend, de kleinste deelen van alle lichamen in onbegrijpelijk snelle beweging brengt. \\ ant ook daar, waar het menschelijk oog het niet meer ziet, dringt het licht door. In den donkersten, voor ons absoluut duisteren kelder, dringt nog zooveel licht door, dat het op photografische platen inwerkt, en in 't volle licht toont ons zulk een plaat honderden en duizenden sterren, die ons oog ook door de sterkste verrekijkers nooit aanschouwen zal.

In 't licht liggen de kleuren opgesloten, cok zij zijn wonderbare stemmingen en krachten van het licht. Ook met hen speelt God, de groote kunstenaar, wonderbaar. Hoe prachtig kleurt Hij bij zonsondergang den hemel, hoe wonderschoon het bonte, tropische woud; hoe kleurrijk en sterk gekleurd ook, nooit en nergens een wanklank of een schreeuwende, onaangename kleurenmengeling. Deze schilder is bijna nog genialer, wanneer hij slechts met een paar kleuren van zijn palet werkt. Een reiziger, die ver in de Noordpoolstreken was doorgedrongen, schrijft dat hij nooit iets schooners gezien heeft, dan daar op zekeren dag de diepblauwe

Sluiten