Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prisma ontleden zonnestraal verschillende zwarte lijnen. Spoedig bemerkte hij, dat het lichtbeeld van de helderste sterren zooals Sirius en Vega ook dergelijke lijnen vertoonde, maar op andere plaatsen en hij ontdekte, dat getal en volgorde van deze lijnen steeds samenviel met de chemische natuur der lichtbronnen en wel op deze wijze, dat ieder element, als het gloeiend gemaakt wordt, zijn bepaalde lijnen heeft, die nooit ontbreken. Uit deze ontdekking ontstond de schoone wetenschap der spectraal analyse, door Kirchoff, Lockijer, Secchi en Janssen eengroote stap verder gebracht. Men kan haar het lezen in den lichtstraal noemen. Als gij aan den hemel, heel in de verte een sterretje ziet fonkelen, dan vertelt u die kleine, sidderende lichtstraal allerlei. Hij deelt u mede, of deze lichtwereld gasvormig is of vast of omgeven door een omhulsel van gas, of zij zeer heet is of minder gloeiend. Ja, door een kleine verschuiving der lijnen toont de lichtstraal u aan, dat deze wereld met ontzettende snelheid ons nadert, of zooals Sirius met een snelheid van 2 'ƒ2 millioen kilometer daags zich van ons verwijdert. Hoe zouden onze vaderen gemeesmuild hebben over de bewering, dat men van het licht aflezen kon of er op de zon of op een ster ergens aan den hemel ijzer en waterstof, goud, kwikzilver, chloor, zuurstof enz. te vinden was! En evenzeer hierover, dat men met den lichtstraal het inwendige van den mensch zou kunnen bezien! Zoo spotten wij hoogwijs van allerlei, wat onze naneven „heel natuurlijk" zullen vinden.

7

Sluiten