Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedienen, niet om zooals de ouden de natuur getrouw, vlijtig en deemoedig te bestudeeren, maar om in haar vormen en kleuren steeds meer onze leugens uit te drukken? Want: „Deze God is niet ver van een iegelijk van ons." Hij spreekt: „Ben ik een God van nabij, en niet een God van verre? Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen, dat Ik hem niet zou zien?" (Jerem. 23: 23—24). Hij stelt grootelijks belang in kunst en wetenschap, in de vorderingen van handel en industrie; Hij kent iedere uitvinding, al is zij ook nog zoo klein, waarvoor patent genomen is; Hij leest al onze couranten en is een grondig kenner van de Europeesche en Oost-Aziatische toestanden. Ook de geringste daad zijner menschheid is Hem niet verborgen, Hij is er niet onverschillig voor. Een ernstige waarheid; wel hem, die bij haar

licht wandelt!

Lichtbeelden, nauwkeurige, gekleurde photographiën, die nog sneller en nauwkeuriger dan die m den kinematograaf voortdurend veranderen, stroomt de aarde uit in de wereldruimte. In deze lichtbeelden, zou een sterrekundige op de maan, gewapend met een ontzaggelijke verrekijker u op dit oogenblik over straat kunnen zien gaan, en met deze of geene een praatje maken. Het zou slechts aan de onvolkomenheid van zijn instrument, niet aan den lichtstraal zelf liggen, dat hij daarbij ook niet ieder haar van uw hoofd zou kunnen zien, en wollen of katoenen draden van uw jas microscopisch onderzoeken. Indien dit mogelijk is op de maan, dan ook op de duizendmaal

Sluiten