Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wind en storm, door het bruischen der golven heen, herkennen! Toch zijn wij nog niet aan t eindeNatuurkundigen beloven ons, dat wij nog in deze eeuw elkander van het eene land en continent over zeeën heen, en door bergketenen zullen kunnen zien! Dit ver-zien zou geen haar meer wonderbaar zijn dan het ver-hooren. Dit laatste berust op een omzetting van geluid in electriciteit en omgekeerd ; het' eerste op een omzetting van licht en kleur in electriciteit en van electriciteit in licht; en dat licht en geluid aan elkander verwant zijn, bewijzen de z.g. zingende vlammen. (Tijndall: „Het licht") en de fotofoon.

Het zien op grooten afstand zijn wij een groote en beslissende schrede nader gekomen, door de ontdekking, dat selenium (en misschien nog wel andere lichamen) meer of minder electriciteit doorlaat, al naarmate het sterk of zwak verlicht wordt. Uit deze verandering, die van het licht afhankelijk is laat zich de overbrenging van licht en schaduw op een afstand afleiden. Wanneer nu het beeld van hem, die op een afstand spreekt, in een donkere kamer op een matgeslepen glasplaat opgevangen wordt, dan bestaat de mogelijkheid, door geschikte toestellen, dit beeld over te seinen. Hij, die dan aan gene zijde van de Alpen, of van de zee met ons spreekt, wordt dan door ons gezien in levenden lijve. Dat zijn machtige ontdekkingen van geheimzinnige krachten, die God in Zijn schepping gelegd heeft. Zij jagen een beetje schrik aan door hun macht en kracht. Toch verheffen zij ons aan den anderen kant weer. Hoe wint onze daad

Sluiten