Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn broeder, als een stuk zwarte steenkool de lichtstralen teruggekaatst, inplaats van als een edele diamant u er door te laten verlichten? Toon u onverschrokken zooals gij zijt; God en zijn engelen kennen u toch door en door! Gij wordt er waarlijk niet beter van, dat gij toedekt wat in u is; en eenmaal in de openbaring van het gericht (2 Cor. 5 : 10) zult gij toch doorschouwd worden door al het geschapene. Wilt gij eens stralen, wordt hier dan reeds louter! Hoe schoon staat louterheid het kind! Hoe schoon ook den grijzen Christen, die met God en wereld verzoend, niets meer te verbergen heeft! De schuld is verzoend.

„God zag, dat het licht goed was,'' woordelijk: „God zag het licht, dat het goed was." God ziet, God hoort, ja zijn zien, zijn hooren zijn het echte, het eenige zien en hooren, van waaruit alle schepselen hun beetje zien en hooren ontleenen. Er is verscheidenheid in het zien: een mossel kan met den vleezigen voet, waarmee zij zich beweegt, licht en schaduw zien of gevoelen, want zij trekt zich dadelijk terug in haar schelp, wanneer een wolk al is zij nog zoo klein, voorbij de zon trekt. Hoe geheel anders is het zien van den adelaar of den condor, die, hoog boven de majestueuze toppen van de Andes zwevend, geheele landen overziet, misschien tegelijkertijd de beide oceanen, en daarbij uit hoogten, waar hij slechts een zwarte stip lijkt, neerschiet op een klein aas, dat

8

Sluiten