Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich later leven ontwikkelt, zoo ook op aarde de geweldige kringloop der wateren. Hij zou nooit ontstaan zijn, indien de aarde slechts door een gelijkmatige, vochtige nevel omgeven ware gebleven, die ons daarenboven voor eeuwig het zien van zon, maan en sterren, ja elk vergezicht onmogelijk zou hebben gemaakt, en ook ons geestelijk leven tot nevelachtigheid en onduidelijkheid zou hebben gedoemd. Het is lang niet gemakkelijk te verklaren, waai om door dit luchtkleed, dat niet als het water een chemische verbinding, maar een mechanisch mengsel van zuurstof, waterstof en stikstof is, de wolken, de wateren van boven zich eerst op een bepaalde hoogte boven de aarde en hare bergen vormen. Genoeg, God beval het en het geschiedde.

Doel van dit uitspansel was dus allereerst een scheiding der wateren, en dientengevolge de omloop ervan. Oude volken kenden dezen omloop en noemden daarom het water het bloed der aarde, en nog altijd spreken wij van „wateraderen." Ontzaggelijke waterreservoirs zijn deze schijnbaar zoo lichte wolken ! Men wordt het gewaar, wanneer zij bij een wolkbreuk of tropische regen de aarde overstroomen en de rivieren in de vlakte buiten hunne oevers doen treden. Zoo steeg de Bodensee, tengevolge van stortregens in 24 uur meermalen 30 centimeter; toen viel uit de wolken een watermassa van vele honderd millioenen emmers! Maar wat beteekent dat, wanneer wij ons indenken, dat alle beeken en stroomen der wereld, rivieren als de Mississippi, de Wolga, de Amazonerivier, de

Sluiten