Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regenvoorraad in het Himalaja-gebied vijf-en-twintigmaal grooter dan die in Leipzig of in Parijs en vyfen-zeventigmaal grooter dan die m Alexandrie. De regen, die zacht, overvloedig de dorre vlakte en het verwelkende blad doet opleven, vormt den groten kringloop van het bloed der aarde; deze afzonderlijke

droppels water vormen de stroomen, welke vastelanden

besproeien en door hun vruchtbaar slijk geheele landen, zooals Holland en het dal van Egypte vormen.

Wil Europeanen weten eigenlijk niet wat rivieren ziin Wat wij zoo noemen, Rhijn en Donau, Elbe,

Loire, Seine, zijn vriendelijke beekjes, die zelden onheil

veroorzaken en zich rustig onderwerpen aan kanalisatie bedijking en overbrugging. Geheel andeis staat, hrt meT de regenrivieren der wereld. Reeds me.de Mississippi, den vader der wateren, staat het gansch anders geschapen. Hij vreet weg nu eens aan dezen dan aan genen oever geheele landerijen; lnj vorm en vernietigt mijlenlange baaien, kreeken, bij-zeeen en moerassen; hij sleept wouden mee, en begr^f /e langzaam aan zijn mond in een zee van vloe baar slijk als steenkolen der toekomst. Nog machtiger, waterrijker rollen de groote rivieren van Siberië hun wateren de IJszee tegemoet, en een man, die veel gereisd heeft, vertelt, dat hij nooit bij stormen op zee zulke gevaren heeft doorstaan als bij zijn overtocht over de kokende, bruischende wateren der Lena. Wanneer zij echter bij het begin van den zomer, ontzaggelijke, hoog opgestapelde ijsschollen meevoeren, dan kunnen zij heelemaal niet overgetrokken worden,

Sluiten