Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van eeuwig zwijgen gebonden heeft omdat zij het geluid misbruikten, bezoedelden, bevlekten, evenal-> Hij de engelen, die hun woonstede verlaten hebben, in banden der duisternis gevangen heeft? — Welk een rechtvaardige en verschrikkelijke straf zou dat zijn .

Een niet onbelangrijke taak, der atmosfeer bestaat hierin, dat zij aan de vogels het vliegen mogelijk maakt, zoodat zij snel nu eens naar het Noorden, dan naar het Zuiden trekken kunnen. Zeker wordt daardoor, op geheimzinnige wijze, veel in de schepping en tusschen hemel en aarde verbonden, dat wij met onze grove zintuigen niet waarnemen en met onzen verlamden geest niet uitvinden kunnen, waarvan onze wijsheid geen flauw vermoeden lieeft. De wind is in menig opzicht een beeld van den (reest. Allereerst toch waait hij waarheen hij wil; men hoort wel zijn geluid, maar men weet niet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat. Maar ook in dit opzicht is hij beeld van den Geest, dat hij steeds millioenen zaden over de woestijn, over den Oceaan heen en weer voert, om ze op den bergtop en op het eiland, in het poolijs en in de oase neer te werpen, waar ze opkiemen

en groeien kunnen.

Welk een ontzaggelijke taak, welk een onafzienbaren arbeid heeft God aan de atmosfeer toebedeeld. Welke reservoirs en reuzen machines van honderdduizende paardekrachten zou de mensch moeten bouwen, om met veel tobben en moeite, ook slechts het allerkleinste landje met regen te begieten uit een hoogte van 1000 meter. En als hij het eens in orde gebracht

Sluiten