Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het woord te hulp komen en de lichtstraal het geluid bijspringen, want zij zijn tweelingbroeders. Maar het woord is en blijft de grootste aller kunsten. Het lied van Homerus heeft alle illustraties overleefd en God had er waarlijk geen behoefte aan zijn woord te laten illustreeren.

De lucht waait dan om ons heen, lichter dan een veer, ongrijpbaar. Luchtgolven ontstaan en \ ei gaan en nu meenen wij dat daarmee ook ons woord ontstaat en vergaat. Maar wij bedriegen ons. \ errassende uitvindingen bewijzen, dat het geluid, het gezang, de stem, het woord zich in de stof ingraaft, hard wordt, kristalliseert, om na langen tijd naar verkiezen zich weder te doen hooren. Daar is bijna geen spookaclitiger apparaat te bedenken dan de grammophoon. De natuurkundige toont mij ronde, dunne looden platen, waarin slangvormige krassen, die eigenlijk ui etbijzonders te zien geven, even gegroefd zijn. Hij steekt ze in den trechter, draait aan het rad, ik leg het einde van twee caoutchouc-buizen in mijn ooren en ik hoor een voordracht gehouden met de diepe klanken deiovertuiging! Ja, ik herken de stem en ik roep uit: Dat is wijlen Professor B.! De teekens op een andeie plaat, zijn de trillers van de bekende zangeres S. Het woord, het gezang, de toon dezer menschen, het stukje ziel dat zij in dit alles legden heeft men hen ontstolen, men heeft het vastgelegd, versteend. Wanneer deze metale schijven goed bewaard worden, zullen zij over honderd jaren, als de gelieele tegenwoordige menschheid van de aarde verdwenen is, nog altijd spreken,

Sluiten