Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mond der opgestanen dienen tot vorming van een zeer muzikaal woord, en dit woord zal op wonderbare wijze door zijn geluid, den vorm, de kleur, ja de gezamenlijke eigenschappen van het voorwerp, dat het noemt, uitdrukken. In de nieuwe schepping zal het woord over het licht schitteren, het woord over de plant bloeien, het woord over het vuur vonken spatten. En in het woord over God, in den naam van Jehovah, door alle wezens in het heelal in altijd nieuwe accoorden weder uitgesproken, zullen wij telkens nieuwe verzadiging van zaligheid vinden.

Het opmerkelijk, dat aan de menschheid slechts omtrent vijf-en-twintig klanken gegeven zijn, om al haar denkbeelden in een paar duizend talen uit te drukken. Het zou toch veel natuurlijker zijn om aan te nemen, dat zij zich door het geluid tallooze klanken, honderde klinkers en duizende medeklinkers en wel voor iedere taal andere zou hebben gevormd. Maar zoo zijn er ook slechts zeven noten, die zich in elf, voor ons hoorbare, en misschien in tallooze andere octaven herhalen. Zoo zien wij ook maar een klein aantal, omtrent zeven kleuren, die op drie grondkleuren kunnen teruggebracht worden. Ja, zelfs van de warmte mag men volgens Melloni aannemen, dat zij in octaven van verschillende warmtegraden toe en afneemt. Zoo leert de nieuwere scheikunde, dat de gezamenlijke elementen naar octaven geordend zijn, op deze wijze, •dat nummer vier van het derde octaaf, er wel is waar heel anders uitziet dan nummer vier van het eerste, maar toch der-elfde grondeigenschappen vertoont, en

Sluiten