Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht, een luide stem weerklonk uit den tempel — „daar geschiedden bliksemstralen en stemmen en donderslagen" — „en een groote hagel, een talent zwaar, viel op de menschen".

Maar eenmaal zullen ook de geesten der lucht alle Gode onderdanig gemaakt worden, zooals in de hemelvaartsschilderijen van Corregio en Raphael, bij nauwkeurig onderzoek de dragende wolken zich in engelen oplossen. Christus zal met zijn heiligen komen op de wolken des hemels met de bazuin (xods. "\\ elk een schouwspel! Welk een jubel! Welk een zaligheid, wanneer wij, voor altijd ontkomen aan het aardsche juk, veranderd in een punt des tijds, te samen met Hem opgenomen worden in de wolken, den Ileere tegemoet, in de lucht, opdat wij altijd met Hem wezen zullen. (1 Thess. 4 : 17).

Sluiten