Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen men voor 200 jaren opmerkzaam gemaakt werd op de menigvuldig voorkomende versteeningen van zeedieren, die voorkwamen op de 10.000 voethoogen Diablerets in Zwitserland, lag het vermoeden voor de hand, dat zij hun oorsprong dankten aan den zondvloe d, terwijl Voltaire zich belachelijk maakte, door de bewering, dat pelgrims, uit Palestina teruggekeerd, ze daar hadden achtergelaten. De geologische studie deiaardkorst echter en dieper nadenken over den bijbelschen zondvloed en zijn gevolgen, hebben het onjuiste van deze beschouwing grondig aangetoond, en liet ware te wenschen dat ook geloovige theologen het nu eens opgaven, uit den zondvloed verschijnselen te willen verklaren, die er absoluut niets mede te maken hebben.

Wat was de zondvloed volgens den bijbel? Een ontzaggelijke overstrooming, ontstaan door een regen van veertig dagen en het buiten zijn oevers treden van de zee; hij bedekte de geheele aarde en duurde een jaar lang. In den beginne zal hij wel vergezeld zijn geweest van sterke stroomingen en wervelwinden, daarna werden de wateren naarmate zij hooger stegen en zich uitbreidden, rustiger. Zonder gevaar steeg de ark mede en lag dan bij windstilte (Gen. 8: 1) maandenlang op de wateren, waarna deze regelmatig en

langzaam afnamen.

Wat vertoont ons nu hier tegenover de aardkorst. Wat bewijst het geologisch onderzoek omtrent haar met absolute zekerheid? Groote op elkander volgend'' scheppingen van vele duizende plant- en diersoorten. Deze scheppingen wijzen op een langzaam voortgaan

Sluiten