Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2000 meter hoog; de Cotopaxi slingert veertien kilometer ver rotsen van een kwart millioen kilo gewicht; de kleinere Antuco werpt ze 58 kilometer weg! In vergelijking hiermede schieten wij met proppenschieters. De Mauna Loa wierp anno 1840 een lavastroom van 25 kilometer breedte in zee, en spuwde daarmede meer dan 5000 millioen kubieke meter lava uit; en zulke uitbarstingen hebben bijna honderdmaal plaats gegrepen! Maar wat beteekent dit alles vergeleken met den Skaptar Jokul, die met zijn broederen, heel IJsland, grooter dan Beieren en Wurtemberg, samen gevormd heeft, en in 't jaar 1783, 500 milliarden kubieke meter lava uitspuwde, een massa, die de gansche aarde met een laag van een millimeter zou hebben bedekt! Dat deze vulkanische uitbarstingen schijnen samen te hangen met de zonnevlekken, ja met het weer, d. w. z. met de uitbarstingen van de luchtzee, is zeer merkwaardig en getuigt van de samenhang van het heelal, die wij meer vermoeden dan kennen. Reeds vóór 1800 jaar profeteerden de inwoners van Stromboli drie dagen van te voren het weder, uit hun vulkaan. Zoo moeten ook de uitbarstingen van de Ternata Taal in Indië samenhangen met de verwisseling der moussons, en de werkzaamheid der vulkanen in Japan met eb en vloed, iets, wat ook bij de Vesuvius door Prof. Palmieri werd waargenomen.

Machtig woedt nog altijd de strijd tusschen de beide reuzen, het vuur en het water om de oppervlakte der aarde, en van beteekenis zijn zelfs de veranderingen in omtrek van land en water, veroorzaakt-

Sluiten