Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang voortduurt, dan dempen zij de Middellandsche zee en door deze vruchtbare vlakte slingert zicli een groote stroom, uit al deze rivieren gevormd, die zich door de straat van Gibraltar in den Atlantischen Oceaan stort. Geweldiger nog hebben de reuzenrivieren van Noord-Azië de Ob, de Jenessei en de Lena huis°-ehouden en met den buit van de Altai, de groote vlakten van Siberië gevormd. Eenmaal was het Baikalmeer, volgens de geografen en geologen, een fjord, die ver vooruit gedrongen was met koene kracht in het Altaigebergte, een bocht van de IJszee. Ook de met bosch overdekte duizende vierkante mijlen, tusschen de Amazonerivier en den Orinoco en de vlakten van /uid-Amerika zijn produkt van den rusteloozen arbeid van deze beide rivieren, en de groote rivieren Uruguay en Parana, die samen de Rio de la Plata, een voortsnellende zee van 250 kilometer doorsnede vormen.

Het aangezicht der oude aarde, schijnt ons onveranderlijk, omdat wij vergankelijke wezens, menschen van gisteren zijn. Indien wij, als in een groote kinematograaf, eenige duizende jaren aan ons konden laten voorbijgaan, hoe onophoudelijk, hoe schrikverwekkend snel zou dat alles veranderen; wij zouden het eenmaal, ' d00r de zachte glooiingen der eerste bergruggen gevormde kindergezicht, altijd ouder zien worden: wij i zouden zien hoe het bedekt werd met rimpels en i naden en hoe de trekken al scherper en harder werden.

ok de aarde heeft haar levens- en lijdensgeschiedenis; ook zij zal eenmaal sterven.

12

Sluiten