Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loosstelling voor dit ontzachelijke verbruik aan den aequator, vloeien steeds van de polen groote stroomen water naar den aequator. Deze moeten, wanneer zij daar aangekomen zijn, omdat zij geringere omloopsnelheid hebben, van oost naar west stroomen. Zij vormen op deze manier den ontzachelijken golfstroom, die in den Stille Oceaan 5500 kilometer breed, van de kusten van Centraal-Amerika naar China en Japan vloeit. Zoo gaat er ook een groote stroom van Afrika uit naar de golf van Mexico. Daar door de tropische zon doorgloeid, zetten zijne wateren zich uit, zij schieten langs de zuidspits van Florida naar Noord-Amerika. Dat is een machtige stroom, duizendmaal grooter dan Amazone en Mississippi samen, een stroom, wiens warmte voldoende zou zijn, om een Mississippi van gesmolten ijzer vloeibaar te doen blijven, ja heele ijsgebergten te doen smelten. (Maury). Deze warmte, een schoone, groote Godsgave schenkt hij aan de kusten van I' rankrijk, Engeland en Noorwegen, die zonder hem koud en onherbergzaam zouden zijn gebleven. Hij is de Vader van de Europeesche beschaving, voor zoover wij die niet uit het Zuiden ontvangen hebben. Ook zeestroomingen moeten medewerken aan de lotgevallen der volken, ook zij voeren Gods eeuwige raadsbesluiten uit.

Er zijn echter nog een menigte andere oorzaken, die de oceanen in voortdurende beweging zetten. Zij maken ze tot watermassa's die uiterst gevoelig, zich voortdurend samentrekken of uitzetten, kouder of warmer, zwaarder of lichter, zouter of zoeter worden,

Sluiten