Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maclreporen, poliepen en scheipdieren, ^ hen^un kalkaehalte ontnemen, waardoor zij lichter worden, omhoog gaan en weer vervangen worden door gaarde da meer kalk bevatten. Met recht zegt Maury: „Elk schelpdier op zich zelf verandert heteven^c J^en

rr«zr—be

machten in eeuwigen strijd gewikkeld. Wij heDoe

o-ezien hoe bij iedere riviermonding het land onopho -

deliik verder vooruit schuift, hoe de rivieren met het

• <W beraen geheele zeeën vullen; maar aan den pum dei bergen genee rechten.

anderen kant strijdt ook de zee vou de

Onophoudelijk belegert zij de kusten, j zandige oevers en de landtongen weg, zij knaagt <ia

Hollands dijken, de golven «en^J; re "-el matig, als voorheen de ijzeren stormram der i mïnTn dag en nacht de harde, hooge klippen van Engeland, IJsland en Helgoland; stuk voor stukja soms met donderend geweld een rotspartij naar be le„ en een tijdlang speelt de zee met de brokken. Het dlrt echter niet lang of zij heeft ze verzwo gen en beghit dan onverzoenlijk haar aanval opnieuw^ Het stemt de ziel oneindig droef, wanneei me berusten, «Ar steeds

altijd klagende wind, ,1a grande toste de groo e 'treurige, zooals een Franschman de zee noem t, e ■ tóonig rusteloos, zieh ook bij nacht tegen de kusten hoort'breken, zooals rij sinds duizendevan daan beeft, en gelijk zij doen zal oolan 6e . bestaat. Waarom, zoo zou men willen -g ,

Sluiten