Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telt gij dreunend de millioenen kiezelsteenen om en om, werpt ze weg, neemt ze terug, slijpt ze af tot ze rond zijn en glad, in een arbeid die nooit een einde neemt! Hoort dat ook bij liet moeitevolle aller dingen? Is dit eentoonige ruischen, de doffe bas, die het zuchten der schepping accompagneert? Wie geeft een antwoord ?

*

Interessant, vol van beteekenis zooals alle daad Gods, is de verdeeling van land en water op onze planeet, de vormen der vastelanden, de lijn der kusten, de verdeeling der eilanden, i. e. w. het aangezicht der aarde. TV aarom God dat zoo en niet anders belijnde w eten wij niet, al kennen wij ook enkele der oorzaken en factoren, die daarbij hebben medegewerkt. Al schijnt het aan den eenen kant, dat de planeten of aarden van het zonnestelsel dezelfde phasen der ontwikkeling doorloopen, zoodat zij vroeger vloeibaar, nu, tenminste aan de oppervlakte, afgekoeld zijn, of bezig zijn af te koelen en dat ook op hen, zooals wij het van de Terra en Mars weten, vastelanden en zeeën, eilanden en bergen ontstaan zijn of ontstaan, zoo zien wij toch aan de andere zijde, juist bij Mars en ook bij onze maan, met de aarde vergeleken, dat de vorming van hare oppervlakte en haar gelaatstrekken, zeer individueel en verschillend is. Op Mars wordt een voor ons onbegrijpelijk geografisch of eigenlijk marsografisch beeld gevormd, door de rechtlijnige z.g. kanalen of zeearmen, die dikwijls bij de 300 kilometer breed zijn en bijna altijd paarsgewijze voorko-

Sluiten