Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men. Dit alles moet voor de geestelijke ontwikkeling der Marsbewoners van diep ingrijpende beteekenis zijn. Zoo kan men zich evengoed op een andere planeet het vasteland voorstellen in den vorm van ringen, parallelloopend met den aequator, gescheiden door zeeën, die als linten den planeet omstroomen, een vorming dus, die veel analogie vertoont met de wolkenringen, die wij op den grooten Saturnus waarnemen. Op weer andere zou het vasteland zich kunnen vertoonen in de gedaante van ster-achtige, kleinere of grootere eilanden met vele lange-armen of stralen. Dat zou dan een samentrekking van het leven veroorzaken in enkele middelpunten, zooals wij tot zekere hoogte waarnemen, bij onze steden, die aan den mond der rivieren gelegen zijn. Bij weer andere zou het kunnen zijn, dat het land zich uit het water cristalliseerde, 't zij als ijsbloemen in waaiers, die op planten geleken, (zooals men op gebergtekaarten zien kan) 't zij zooals bij het keukenzout in afzonderlijke meer of minder groote, regelmatige kubussen. Want talloos zijn de gestalten des levens, onbegrensd de scheppende verbeeldingskracht. Indien de maan voor de helft met water bedekt was, zooals waarschijnlijk vroeger het geval was, dan staken uit die zee duizende, ringvormige, hooge rotsige eilanden omhoog, met ongenaakbare kusten, vele van hen zouden een rond bergmeer, zooals wij ze in Beieren of in Tirol vinden, omsluiten; de meesten echter hadden een steile, hoogopstijgende rotskegel in 't midden. Men ziet in, dat zulks een aanmerkelijken invloed zou hebben uitgeoefend

Sluiten