Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op liet maatschappelijk en staatkundig leven van de „bewoners". Het zou een aantal sterke, gesloten karakters, in elk geval een patriarchaal leven in de hand hebben gewerkt, terwijl wereldrijken en wereldsteden, groote beschavingen en ook groote oorlogen onmogelijk gemaakt zouden zijn. Heeft daar ooit zulk een leven bestaan? En wat is er van die bewoners geworden? Of is er misschien nog zulk een leven op de andere helft van de maan, voor ons altijd onzichtbaar, van ons afgekeerd en verscheidene duizende meters lager?

Diieërlei treft ons bij het bezien der aarde: Vooreerst de verdeeling der aardoppervlakte in twee halfronden, die treffend met elkander overeenkomen. Evenals (tod naast den man, de kleinere vrouw schiep A au gelijke gestalte, zoo voegde Hij aan de grootere, vaster samengesmeedde oude wereld, de slankere, en zooals de geologen zeggen jongere „nieuwe wereld" toe, met geringer oppervlak. In overeenstemming daarmede is ook de organische schepping van Amerika in alles op kleinere schaal aangelegd; de kleinere puma staat tegenover den leeuw, de jaguar tegenover den koningstijger, viguna en lama tegenover de kameel, de bison tegenover de machtige aueros, de tapir tegenover den grooten olifant, slechts de grizlybeer maakt een uitzondering. Zoo is ook het koren daar minder edel dan de tarwe, de cacaoboon zwakker dan de koffieboon en het kocablad van den Indiaan dan de thee, terwijl ook de Amerikaansche wijnstok geen wijn geeft. In overeenstemming met deze natuur waren de vol-

Sluiten