Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordelijke helft voorgetrokken is en de Zuidelijke zoo stiefmoederlijk bedeeld, weten wij niet.

Het derde, wat ons opvalt, is bij de tegenstelling in de gedaante van Noord en Zuid, de voortdurende herhaling derzelfde vormen. De naar het Noorden breede vormen met de vlakke velden van Siberië, Rusland en Noord-Amerika, met tal van groote meren, maken den indruk van een laagland, dat vroeger overstroomd was en nu van het water is bevrijd; de hooge, spaarzame, spitse landvormen tegenover de Zuidpool schijnen uit te steken uit de diepte eener overstrooming en inderdaad zijn b. v. de Noord- en Oostzee zeer ondiep, vergeleken met de diepe zuidelijke zeeën. De grond voor deze opeenhooping van water in het Zuidelijk halfrond kennen wij niet. Wel is waar heeft een Fransch sterrekundige hem daarin gezocht, dat de zomer in het Zuidelijk halfrond zes dagen korter is dan in het Noordelijke, en heeft hij aangenomen dat de zeeën tusschen Noord- en Zuidpool in een periode van 11000 jaren zich als een slinger zouden bewegen. Maar daar de kortere zomer door de dichtere nabijheid der zon zooveel warmer is, bevredigt deze verklaring maar gedeeltelijk.

Doch dat daargelaten, een feit is het, dat alle landen zich vol verlangen naar de Zuidpool uitstrekken, daarheen richten zich hun voorgebergten, hun landtongen, hun schiereilanden, b.v. Zweden, Spanje, Italië, Griekenland, Arabië, Indië, Achter-Indië en Korea; Zuid-Amerika, Californië, Florida, Groenland (alleen Denemarken maakt een uitzondering). Dat is een

Sluiten