Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn van waterdruppels en zandkorrels, die het blinde toeval en de evenzoo blinde natuurkrachten of de wetten der hydrauliek — op den naam komt het met aan — eenmaal herwaarts of derwaarts gejaagd heeft! Is het wonder, dat van de bewuste of onbewuste aanhangers van zulk een geloof, in Europa alleen, jaarlijks honderdduizenden naar revolver, morfine-flesch, of koord grijpen! Indien dat waar kon zijn, dan zou ook ik in een grimmig hoongelach a la etsche uitbarsten over deze wereld en over mijzef, dan zou ook ik mijzelf en het heelal vervloeken' omdat het mij voor een oogenblik tot zijn speelbal gemaakt heeft, doelloos en waardeloos, lijdend en vertwijfelend alleen opdat ik na veel zweet en tranen door den gruwzamen dood als een opvaagsel der schepping spoorloos geworpen zou worden in den eeuwigen nacht!

Neen! Toen Gods vinger op den derden scheppingsdag het vasteland der aarde en zijn kusten begon te schetsen, toen Hij later de bergketenen liet oprijzen en aan de rivieren den weg wees, dien zij te gaan hadden naar de zee, gedacht Hij reeds de vo keren die Ilij eenmaal op deze aarde uitzaaien wilde. Hij wist waarheen Hij ieder volk leiden zou, en hoe groot zijn grondgebied zou zijn; Hij mat nauwkeurig de verhouding en den invloed van de geologische vormingen op hun leven en dat van den enkelen mensch. Toen Hij de kleine zeeboezem, door krijtrotsen beschut, deed ontstaan, gedacht Hij reeds een armen visscher, die zich daar zou neerzetten,

im

Sluiten