Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij zag reeds zijn kinderen op liet strand met schelpen spelen en geen trilling hunner ziel bij 't spel ontging Hem.

Hoog en prachtig, vast als stond hij voor eeuwig, verheft zich nu de berg op aarde. En elke berg heeft zijn gedaante en zijn karakter. Zoo kent de Castilliaan dertig namen voor verschillende vormen van bergen en spitsen. De "V ogezen, met hun donkeren mantel van bosschen, vertoonen een gansch ander karakter dan de Pyreneën met hun amphiteatersgewijze opgebouwde bergplateau en dan de trotsche spitsen en hoornen der Alpen. Weer geheel anders vertoonen zich de geweldige Andes, met hun koepelvormen, hun groote, kale wanden, hun naakte omtrekken en hooge, rookende vulkanen, en al klimmen de stoute bergbestijgers op de Hymalaja zoo hoog als de top van den Mont-Blanc reikt, zij ontdekken nog altijd tien duizend voet hooger in onbereikbare, eenzame majesteit den hoogsten top der aarde, met zijn glanzend rein sneeuwkleed, afstekend tegen het diepblauwe azuur.

Hoe zullen wij den Schepper danken, dat Hij ons op aarde zulke schoone en heerlijke tegenstellingen geeft! Wat zouden wij arm zijn, indien wij den berg en de zee misten, als de aarde slechts een platte vlakte ware, of indien Hij ons alleen in de

diepten der zeeën een woonplaats bereid had, en ons onkundig gelaten had van het bestaan van het vasteland !

En God zag dat het goed ivas.

* *

*

Sluiten