Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn sappen bezit, kinderen baart, ziek wordt en zwak van ouderdom, om eindelijk testerven! Daar komt nog bij dat deze plant een persoonlijkheid is; onder velé individuen van dezelfde soort is de een krachtig, de de andere zwak, draagt de een meer bladen, de andere meer vrucht; ieder heeft een meer of minder geprononceerde smaak, ja is mannelijk of vrouwelijk zooals wij dat aan de palmen en veel andere gewassen zien kunnen. Maar wat beteekent alles wat wij aan de plant zien, in vergelijking met datgene, wat God aar Schepper aan haar opmerkt en wat de Engelen «n Zonen Gods op den derden scheppingsdag in deze nieuwe openbaring vol verbazing aanschouwden ' Niet «nkel stengels en bladeren en bloemen en zaad! Deze omhulsels, waardoor ons oog niet dringen kan zijn voor hen helder als kristal. Zij zien dé ware plant oneindig schooner, geheimzinniger noc dan wij de aardsche zien. Voor hen is zij een schepsel, een bode Gods, die met de eene hand de krachten der steen-wereld uit den aardbodem verzamelt, deze verwerkt in zichzelf met die van den zonnestraal en het water en daaruit voedende vruchten vormt, die Hij in onuitputtelijken overvloed met de andere hand dieren en menschen voor niet aanbiedt, n het kleine stuifmeelkorreltje van den bloesem zien zij s eeren van saphier of goud met wonderbaar schoon bewerkte oppervlakte, en daarbinnen bewegen zich geweldige rivieren. Millioene, prachtig gekleurde moleculen vliegen om elkander in welgeordende banen aj dansen een eeuwigen rondedans volgens dezelfdé

Sluiten