Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de plant zich nog niet ontwikkeld, ja ook het blad was nog niet tot zelfstandigheid gekomen, het had nog geen steel. Hetzelfde vinden wij bij de eerste dieren; bij de reuzenkikvorsch, den ichthijosaurus en andere is ook de kop nog niet van den romp gescheiden en beweegt zich nog niet op den hals.

Spoedig na het verschijnen der plant, openbaarde zich ook in de zee een overeenkomstige vorming van levende wezens; de koraal in menig opzicht aan de plant gelijk ontstond, (eerste vorm, de eenvoudigste kettingkoraal.) Later en reeds voor de steenkool vertoonden zich allerlei kleinere waterorganismen, waaronder in de schachten van Bohemen talrijke kreeften, de bekende triboliten en een menigte molusken (een soort wormen.) Dat Mozes over dit leven in 't water, dat tot den mensch in geenerlei betrekking staat, zwijgt is heel natuurlijk. Zou hij ons soms in zijn bericht over de schepping in Lapidaarstijl geschreven, één bladzijde lang, een catalogus hebben moeten geven van de 2000 geologische lagen en hare versteeningen? Waarlijk niet! Alleen onze tijd, die altijd meer specialiseert, zich in detailstudiën verdiept en voor een overzicht over 't geheel hoe langer zoo meer onbekwaam wordt, kon hem daarvan een verwijt maken. Mozes, vervuld met den Heiligen Geest wil groote tijdperken met enkele, machtige, eenvoudige woorden schetsen en de hoofdtrekken vö.11 het ontstaan der organismen in de juiste volgorde teekenen.

Een groote plantenwereld, overvloedig en talrijk, eenvoudig van vorm, eentonig, ernstig van kleur,

Sluiten