Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een merkwaardige trek en een ingrijpend onderscheid tusschen de plantenwereld op 't land en in t water is dit, dat terwijl wij op 't land geen gewassen kennen, die niet een vaste plaats hebben, zoodat het bezit van wortels en de onveranderlijke plaats dient tot karakteriseering van boom en plant in tegenstelling met het dier, in 't water tallooze millioenen gewassen, zooals het bovengenoemde zeewier, de waterlinze, en de geheele wereld der diatormeën, desmidiën enz., zonder wortel, vrij zwemmend zich aan de stroomen toevertrouwen. En even merkwaardig is het, dat omgekeerd het dier, dat op het vasteland nergens een onveranderlijke plaats heeft, maar zich vrij beweegt, zich in zee door het vast aangroeien tegen de bewegingen van het water zoekt te vrijwaren, zooals de koralen, de madreporen, de polypen, de zwammen bewijzen. Het is alsof de planten zich op 't land, de laagste diervormen zich in 't water thuis voelen.

Hoe groot is toch de schoonheid der plant in het landschap! Hoe verscheiden zien de vormen er uit en hoe verschilt ook de stem, wanneer de wind door deze Aeolusharpen suizelt, zucht, • ruischt en giert, door de dennen-, beuken-, berken-, pijnbosschen, de olijven- en cypressenboschjes of de palmbosschen. Hoe schoon, liefelijk, onschuldig, vreedzaam is de groene weide met haar bloemtapijt, maar ook de heide en het moeras hebben hunne eenzame, wilde tóëzie. De pyramidale, ernstige den past bij de stoute, scherpe alpenspitsen; het schoone gewelf van den pijnboom

Sluiten