Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

planten." Is dat waar, dan heeft zij zichzelt ten doel, leeft alleen voor zichzelf en zouden wij haar evengoed kunnen missen. Wanneer men de christelijke en de onchristelijke wereldbeschouwing met elkander vergelijkt, dan valt altijd weer het volkomen ontbreken van een doel bij de laatste ons op. Wat zichzelf ten doel heeft, heeft geen doel; dat behoort tot de axioma's, in de ziel ingegraveerd, die geen bewijs noodig hebben. Wanneer alles wat bestaat, slechts bestaat om te bestaan, dan zou het ook ieder oogenblik geheel en al en voor eeuwig kunnen ophouden te bestaan; dan heeft niemand schade er bij, omdat het toch alleen om zichzelf bestond. Neen, zoo staat de zaak niet, alles wat door God geschapen is, hee t ten doel één te dienen die hooger is dan hijzelt. opdat zijn bestaan recht en beteekenis zou erlangen. Zoo bestonden reeds in 't paradijs alle boomen, de boom des levens en de boom der kennisse daaronder begrepen, ook zeker opdat zij vroolijk zouden groeien en bloeien, maar toch vooral, opdat één, hooger dan zij, Adam, van hunne vrucht zou eten. Zoo heeft God ook deze groote en schoone schepping, de plant tot groote en schoone doeleinden geschapen,

^Allereerst zijn er algemeene plichten, die iedere plant, het kleinste onkruid, de distel en de doornstruik evenzoo goed te vervullen heeft als de palm of het

graan. De allereerste taak is de nog altijd voortdurende

reiniging der lucht door menschen en dieren ongeschikt gemaakt om in te ademen. Zij toch ademen koolzuur uit, dat spoedig, omdat het zwaarder is dan de lucht,

Sluiten