Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten, oliën, vernissen en krachtige vochten, arak en gember, Spaansche peper en muskaatnoot, myrrhe en wierook, caoutchouc en guttapercha, enz.' Zoo droeg in Engeland alleen de liop in 't jaar 1899 meer dan 60.000 centenaars bloesem; zoo komen op de Azoren reusachtige oranjeboomen voor, die jaarlijks tot 22000 gouden vruchten dragen. Het zou niet veel moeite kosten, in 't Zuiden op een stuk land, slechts een hectare groot, honderde planten, struiken en boomen bijeen te zoeken, die de meest verschillende sappen en vruchten, zoowel voedend als vergiftigd voortbrachten; en dat alles uit denzelfden grond, onder dezelfde zon, met denzelfden neerslag. Welk een wonderbare verscheidenheid der plantenandividualiteit! Hoever overtreffen deze goddelijke apparaten en machines die daar geluidloos en elegant met zonnestralen werken, aan doelmatigheid e n productievermogen, onze geheele, zoo hoog geprezen industrie! Hoe oneindig schooner is een tropisch bosch dan een fabriekstad!

De plant voedt niet slechts de menschheid, zij kleedt haar ook. Daartoe levert zij in Europa alleen 390 millioen kilo hennep en 550 millioen kilo vlas; zij spint daarenboven in Amerika en Indië meer dan 2000 millioen kilometer boom woldraad, en daarenboven nog heel wat schors, alfa *) en andere vezels. Ook dit alles hebben wij aan haar te danken.

•) Alfa een soort gras, waarvan papier gefabriceerd wordt.

Noot v. d. Vertaler.

Sluiten