Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel lag het daarentegen in de bedoeling Gods en in Zijn plan met de menschheid, dat op hetzelfde oogenblik waarop zij door de overwinning der stof en de uitvinding van zoovele kunstvolle apparaten tot ontwikkeling van het wereldverkeer, in het ..comfort" en het genot van het leven dreigde te verzinken, haar als tegenwicht wijde horizonten te openen in de onuitsprekelijke heerlijkheid van de wereld der vaste sterren door het gebruik van verrekijker, spectroscoop en photografie. Door al deze dingen roept God haar toe: „Heft uwe oogen op naar den hemel! Wie heeft alle deze dingen geschapen?" Vele echter zien dat alles en beroemen zich op zichzelf en hun wetenschap, waardoor zij zulke dingen hebben ontdekt en trekken uit de onmetelijke grootheid dezer schepping de conclusie .... dat er geen Schepper is; uit al deze ontelbare wonderen de slotsom .... dat God geen wonderen kan doen.

Reeds met het bloote oog bezien is het hemelgewelf, bezaaid met fonkelende lichten, een aangrijpend schouwspel, maar wanneer gij de pliotographische opname van een deel des hemels, b.v. in Dennert's sterrekundige atlas ziet, dan staat ge eerst recht verbaasd en verslagen. Zoo dicht op elkaar, dat de hemelruimte er nauwelijks door te zien is, staan daar de kleine en groote zonnen, de lichtnevels en sterrennevels, — één zee van bouwwerken des lichts! Als men nu daarbij zich indenkt, dat deze zonnen allen gekleurd zijn en allen verschillend, en dat zij allen, een ieder op haar eigen baan voortgaan, voortjagen,

Sluiten