Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neen zij veranderen haar kleur ook, nu eens langzaam, dan snel, en altijd zoo, dat zij periodiek weder wit of rood worden. Vele sterren (de z.g. veranderlijke) veranderen ook in helderheid in perioden, soms van dagen, soms van duizende van jaren. Zij schitteren in haar lichtmaximum honderd, ja vijfduizendmaal sterker dan in haar minimum. En alle vliegen, jagen door de ruimte en zingen Gods lof. Zou God hen stom geschapen hebben? Zou het mogelijk zijn, dat zulke ontzaggelijke massa's, die zich bewegen met zoo verbazende snelheid, geen geluid voortbrachten? Onmogelijk. Zij moeten in den aether, hun licht getuigt ervan, machtige trillingen teweeg brengen, golvingen, ook van geluid, die door het heelal stroomen. Door de wisselende snelheid wordt baar gezang nu eens krachtiger, dan weer zwakker; het varieert als haar omloopstijden, het verandert met de steeds veranderende aantrekking, die andere hemellichamen op haar uitoefenen. Ook stemmen, het woeden en bruisen van de elementen op haar oppervlakte, het koken van het water en de uitbarsting van de vulkaan, ja de stemmen van alle schepselen, die op haar zijn, mede in het machtige lied, dat ieder dezer werelden zingt. Hoe heerlijk zal de groote harmonie zijn, die de engelen, groot in kracht, vernemen kunnen, wanneer zij de bevelen Gods dragen van de eene wereld naar de andere. En ook zij stemmen mede in, in het groote loflied der schepping.

Merkwaardig, dat er in de wereld van vaste

Sluiten