Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaagt tienmaal sneller door 't luchtruim dan de groote fcmus, zij legt dagelijks vele millioenen kilometers af, en vliegt in een rechte lijn door ons planetenstelsel als kwam zij uit een onbekend heelal, en ijlde zij naar een ander, dat wij niet kennen en dat niet tot «ns planetenstelsel behoort. Op andere plaatsen aan den hemel, zwemmen eilanden van licht als wolkjes schijnbaar in eeuwige rust, b.v. de zachtblauwe lichtkogel of schijf meer dan 300 quadrillioen maal (f) grooter dan de aarde en met H. IV I aangeduid. Dat zijn geen zonnen, noch aarden, maar onbegrijpeij e heelallen, onbekende oceanen van licht-stof waardoor de snelste adelaar tallooze millioene jaren zou kunnen vliegen. Onder de sterren aan den hemel zijn er enkele, die, al zijn ze ook altijd nog een paar honderdduizend maal grooter dan onze aarde, toch nog kleiner zijn dan de zon. Vele echter zijn grooter, helderder, warmer dan zij en tegenover menig koning en vorst des lichts verschijnt zij als tamelijk onbeduidend. De heerlijke Capella 'b. v. stroomt in één dag een zee van licht in de wereldruimte uit, zoo groot als onze zon in een geheel jaar! Mizar in den Grooten Beer overtreft haar 1400 maal m lichtsterkte; Sirius eindelijk, vroeger rood, nu glanzend wit, is zoo machtig van licht, dat reeds Aristarchus van Samos van haar zeide in donkere voorgevoelen, dat zij een zon was, grooter dan de onze -Nu heeft men berekend, dat zij 5—7000 maal onze zon m glans en ook waarschijnlijk wel in warmte ertreft- Men stelle zich onzen hemel voor vervuld met

Sluiten