Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schepper loven, des te heerlijker licht en straalt de glans der majesteit uit in het heelal.

Wordt een vuur zwakker of wordt het geheel uitgebluscht, omdat het altijd door meer brandstol krijgt of neemt? Wordt het niet veeleer daardoor een"oceaan, die alles meesleept in zijn gloed? Zoo staat het nu ook met de liefde Gods. Terwijl onze kleinhartige liefde, zich nauwelijks over twee menschen verdeelen kan of zij verliest aan kracht en innigheid, groeit gene, naarmate zij meer wezens omvat, in beide opzichten. Zij kent maat noch perk, hoe meer gezaligden zij omvat, des te grooter wordt de zaligheid van den enkele. Wees maar niet bezorgd, dat zij ooit voor u niet oneindig genoeg zou zijn, dat zij niet ten eeuwige dage onbegrijpelijk veel dieper, hooger en krachtiger zal blijven dan de uwe. Gij beleedigt God door deze gedachte. Ook wat de verhouding aangaat, waarin deze andere heerlijke scheppingen en haar bewoners en beheerscliers, zeker hooger wezens dan wij, tot God staan, wat verandert die aan de beloften, die uw God u gegeven heeft of aan uw verhouding tot Hem? Het zoontje van een keizer ziet dagelijks veel groote mannen vol eerbied tot zijnen vader gaan; generaals, die in beslissende veldslagen honderdduizendei aangevoerd hebben; staatslieden, die beraadslagen over en invloed uitoefenen op de lotgevallen en wetten der volken; vorsten van kunst en van wetenschap; leiders der industrie en des handels. Hoe onbeduidend en onwetend is tegenover hen dit kind! Toch weet hij

Sluiten