Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waterdruppel, de eeuwige sneeuw en de lucht vervult met levende en zelfs onzichtbare wezens, op tallooze werelden niets hebben geschapen, dat leeft en zich beweegt? Ontzaggelijke zeeën, onmetelijke vlakten, zonder één levenskiem, één infusorie of één mosplantje! Onmogelijk! Integendeel, onze tegenwoordige kennis der natuur, die zich zooveel verder uitstrekt, pleit ook in dit opzicht voor een eenheid in de schepping van dezen eenigen God en met recht noemt Kant het een ongerijmdheid het bestaan van bewoners op de hemellichamen te loochenen. De kennis, ons door de spectraalanalyse geschonken, dat de stoffen of elementen, waaruit de meest verwijderde vaste sterren bestaan, dezelfde zijn als die waaruit de aarde bestaat de zekerheid, dat ook daar dezelfde toestanden, krachten en wetten des stofs heerschen als hier benéden; dat ook daar de zwaartekracht zonnen tegen elkander doet vallen, kortom, dat God voor Zijn gelieele schepping dezelfde mathematiek, dezelfde physica en dezelfde chemie heeft in het leven geroepen, dringt ons met overweldigende waarschijnlijkheid het geloof op, dat Hij ook daar persoonlijke geesten en voor werelden, die bewoonbaar ingericht waren, ook bewoners schiep. Laat ons eerst spreken van de planeten van het zonnestelsel, deze zusteraarden, die als wij om de zon draaien en van baailicht en warmte, jaargetijden, dag en nacht ontvangen '. De vroegere bezwaren dat sommige van hen te koud, andere te warm zouden zijn om bewoond te worden, roepen nu slechts een glimlach te voorschijn. God heeft

Sluiten