Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons wat meer inzicht geschonken in de macht en uitgebreidheid van het organische leven, en wij weten dat noch de druk van het water en de duisternis in de diepten van den oceaan, noch de ontzettende koude van het Noordpoolijs, ja zelfs de nog grootere van 200° m onze apparaten het vernietigen kan, evenmin als de gloeihitte. Zoo kan het in rijke mate voorhanden zijn, evengoed op den heeten Mercurius, als ook op den kouden Neptunus. Zoo is er geen 'enkel bewijs tegen de bewoonbaarheid van de planeten van ons zonnestelsel; wel is het feit, dat zij bewoond zijn voor een ervan, Terra, tenminste onomstootelijk bewezen; de bewoonbaarheid van Mars is zulks evenzeer, en wat nu de overige betreft op algemeene gronden is zij hoogst waarschijnlijk, en op natuurlijke zeer goed mogelijk.

Beschouwen wij slechts even de drie zusters van onze aarde, de middelste planeten, zoo zien wij, dat deze vier wereldbollen een groep vormen met sterk gelijkende familietrekken. In vergelijking met de asteroïden en groote planeten verschillen zij onderling in grootte en gewicht slechts zeer weinig. De dichtheid van de stof is ook bijna gelijk en veel grooter dan die van Jupiter, Saturnus e. a. Deze vier aarden wentelen zich alle in omtrent vier en twintig uren om haar as. (Voor Venus heeft de directeur Brenner zulks tegenover Schiaparelli voldingend aangetoond.) Dit feit vormt een gewichtige band, een wet des JJ s, aoI beteekenis voor de organismen op deze werelden! Zij bezitten verder een meer of minder

48

Sluiten