Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander om zeven, een derde om acht; de nachtschoone pas na zonsondergang en de koningin der nacht alleen tusschen middernacht en één uur. Naar deze gegevens heeft Lmneus, zooals bekend is, een aardig bloemenuurwerk samengesteld. Deze tijdsverdeeling echter waaraan de plant ook vasthoudt wanneer de zon niet schijnt, regelt zich naar de hoek, waaronder de zonnestralen op de aarde vallen. Hoe kunnen de planten dat weten of voelen, hoe kan dit alles zulk een verschillenden invloed op hen uitoefenen en hen doen loeien ? \ ooral het bloeien precies te middernacht, ook in een gesloten broeikas is wonderbaar!

Zoo staat het nu ook met haar geur. Mirten en oranjeboomen geuren te sterker, naarmate de zon heeter is. Cacalia septentrionalis ruikt alleen maar in t zonlicht; de geur verdwijnt wanneer men ze in de schaduw zet, en verschijnt weer wanneer ze weer in t volle licht komt. Andere bloemen daarentegen, alle met rouwkleur, merkt Fechner op, ruiken alleen bij zonsondergang. Zoo begint Cereus grandiflorus eerst s avonds om zeven uur geur te verspreiden. Bloemengeuren worden dus niet maar mechanisch door de zonnewarmte uit de bloemensappen gedistilleerd, maar hier heeft men met onbekende invloeden en inwerïngen der zon en evenzeer met gevoeligheden der plant te doen. Zoo smaken volgens Hayne, de bladeren der Cotyledon calycina R in Indië 's morgens zoo zuur als zuring, tegen den middag hebben zij geen smaak, egen den avond zijn ze bitter. Ja, er zijn planten hun kleuren wisselen naar den stand der zon. Het

Sluiten