Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterkst is dat 't geval bij de Hibiscus mutabilis; op de Antillen is zijn bloem geregeld 's morgens wit, tegen den middag hoog rood, na zonsondergang helrood. (Descandolle Physiol. II, bl. 724).

Eindelijk zijn er ook planten, die het zonlicht omzetten in electriciteit, b.v. de Phytolacca elect, die 's middags ten twee uur het sterkst electrisch is en op de magneetnaald invloed uitoefent zelfs op verscheidene passen afstand. Een andere plant in 1 exas wijst magnetisch naar de Noordpool! Merkwaardige gevoeligheid voor kosmische krachten, die den mensch ontbreekt.

Het is bekend dat de meest verschillende, ja ook de laagststaande dieren, b. v. weekdieren, verschillenden invloed van de zonnestralen ondergaan; maar ook de visschen in de zee kennen hun tijd. Ieder jaar bijna op denzelfden dag komen de scholen haring van de Noordpool langs de kusten van Noorwegen gezwommen en evenzoo regelmatig verschijnen de sardinen-banken en in de Middellandsche zee de scharen van tonijnen. Tegen de herfst echter verzamelen zich de spreeuwen en ooievaars en beraadslagen te samen of het geen tijd zou worden naai andere landen te trekken. Dat gebrek aan voedsel oorzaak zou zijn van hun heengaan is een praatje, want juist in de herfst is er overvloed van voedsel en dieren, die vastgehouden worden en goed gevoed, vertoonen denzelfden drang en onrust. De steenzwaluw vliegt jaarlijks van de Kaap de Goede Hoop naar de Noordkaap heen en weer; de pluvier en andere vogel* leggen in 't voorjaar 1500 kilometer af, om van

Sluiten