Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en doodsschaduw haar omhuld hadden. Want de Schepper dezer zon vervulde als mensch alle harmoniën» die Hij in de schepping gelegd had. De bijbel is voor den nadenkenden onderzoeker vol van teedere, onopzettelijke aanwijzingen van de wereldharmonie en de groote samenhang aller dingen.

Doch niet alleen vriendelijke, levenwekkende invloeden van allerlei aard gaan van de zon met haar licht, haar warmte, haar magnetisme en zeker ook nog met andere, ons onbekende krachten, over de aarde uit.

Van haar ontvangt de aarde levenswarmte en levenskracht. Zonder haar zou zij dood zijn; want hoewel zij vroeger warm en licht was, ligt thans een zoo dikke korst om haar heen, dat de warmte van haar hart, die nog voorhanden is, de temperatuur aan haar oppervlakte slechts ± V30 graad doet stijgen. De zon pompt, zooals wij hiervoor reeds opmerkten, de geheele wereld der wolken uit de zeeën op, en bewerkt den loop der rivieren en den val van de Niagara, de zon kweekt de winden, de moessons en de passaten, de zon trekt het sap der plantenwereld tot zich en doet ze groeien en opwassen, de zon heeft de steenkool gevormd, die wij omzetten in kracht. De zon is de bron van kracht, licht, warmte en leven op aarde. De totale, ons geschonken kracht der zon heeft men geschat op 217.316.000.000.000 paardekracht! Zij is echter waarschijnlijk nog heel wat grooter.

Deze ontzachelijke stroomen van kracht, die de

Sluiten