Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal aan de nieuwe hemelen, al lieeft ook de stad met de gouden straten haar licht niet meer noodig. (Openb. 21 : 23.)

Grootsche typen van het leven aan het hemelgewelf heeft ons God geopenbaard in zon, aarde en maan. Dat ook de sterren zonnen zijn, hebben wij vroeger reeds opgemerkt. Dat om vele van deze zonnen, misschien om alle, planeten of aarden draaien is waarschijnlijk; van Sirius, Procyon, Algol weten wij het. Om deze aarden draaien manen, ook dat weten wij van velen, ja zelfs hebben wij twee kleine satellieten van Mars ontdekt. Merkwaardig is ook in geestelijk opzicht, dat de lichtende zonnen naar gissing, ongeveer duizendmaal grooter zijn dan de niet lichtgevende aarden, terwijl deze op hun beurt weer hare levenlooze manen duizendvoud overtreffen. Zooals men dat zien kan aan Jupiter, Saturnus, Uranus. (Onze aarde met haar maan maakt een uitzondering.) Warm, lichtend, krachtvol leven is alzoo in Gods schepping ver in de meerderheid. Het organische leven, dat wij door subjectieve waarneming dikwijls aanzien voor het eenig mogelijke, is naar de ruimte en hoeveelheid veel minder verbreid, terwijl de stof alleen door elementaire krachten in beweging gebracht, nog millioenenmaal geringer is.

Hoezeer verschilt dit drievoudig leven! Overweldigend ver boven alle aardsche begrippen en menschelijke poëzie verheven, is reeds het weinige, dat wij weten van het zonneleven. Een wereld van vuur,

Sluiten