Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan, uit te blusschen. Deze vorst en schepper der duisternis haat het licht. Maar de God des lichts doet telkens meer heldere zonnen ontstaan en eenmaal zal Zijn nieuwe schepping baden in een oceaan van eeuwig licht.

Het is een bedroevend feit voor ons en een beschaming voor geheel onze wetenschap, dat wij van de geheele schepping slechts den buitenkant, de oppervlakte zien. Ook in den letterlijken zin des woords is onze kennis een oppervlakkige. Wij kennen van den boom schors en blad, niet den omloop der sappen en den inwendigen bouw; van den mensch, zelfs van ons eigen lichaam, alleen de uitwendige gestalte, de huid, de oppervlakte, de schaal. Ik heb mijn vriend nog nooit gezien en hij mij ook niet. Hier helpen geen Röntgenstralen. Eerst hierboven worden wij doorzichtig. Zoo is ook onze kennis van de hemellichamen beperkt tot die der lichtstralen, die hun oppervlakte ons toezendt; wij weten niet welke geheimzinnige oorzaken op onze zon en op andere de krachtige polsslagen van hun leven, de regelmatige en periodische toeneming en afneming van licht, de vorming van vlekken en de protuberanzenvorming te voorschijn roepen. Zoo kennen wij ook van de wereld, die wij bewonen, van de aarde, alleen haar oppervlakte met haar vastelanden, bergen en vlakten en wij noemen die „de aarde". Toch is zij met al haar geologische lagen slechts een stuk papier, dat geplakt is op een globe. Dit oppervlak bedraagt slechts 500 millioen vierkante kilometer; de inhoud der aarde echtcr

Sluiten