Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder de aarde zijn, terwijl hij verklaart, dat de geesten, die nog een overblijfsel van vrijheid genieten, en hun hoofd zich de lucht als verblijfplaats zien aangewezen.

Van Korach en zijn volgelingen heet het: „en de aarde opende haren mond, en zij voeren levend ter helle en de aarde overdekte hen." (Num. 16:33). „Voor Hem, (voor God) sidderen de schaduwen (de dooden) onder de wateren en hunne bewoners; de hel is naakt voor Hem, en de afgrond ongesluierd. (Job. 26 :5 ^ sl- d°n grondtekst). Hetzelfde leert hij op vele andere plaatsen en het boek der openbaring wijst meer dan eens het inwendige der aarde aan als de helsche afgrond. Dat 1S geen joodsch bijgeloof. Integendeel, dat is een machtige, logisch bevredigende waarheid voor ieder, die zich een wereldbeschouwing uit één stuk heeft verworven, die den overbrekelijken samenhang, de wonderbare, wederzijdsche betrekking9n tusschen geest en stof en de eenheid en de harmonie van de, beide beheerschende, wetten erkend heeft. De afzonderlijke geesten, die op de hemellichamen zijn, verheffen zich met Gods hulp in de liefde en vrijheid tot een steeds grootere levens- en invloedssfeer, of zij verzinken langzamerhand tengevolge van hun geestelijke zwaarte, door haat en zelfzucht veroorzaakt, altijd meer in het inwendige der persoonlijkheid dezer wereld, die steeds kleiner en enger wordt en ook stoffelijk altijd zwaarder en donkerder, omdat zij uit die persoonlijkheid geboren zijn, terwijl met haar ondergangsoordeel ook hun gericht begint.

49

Sluiten