Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

licht werd en de vijfde scheppingsdag aanbrak sprak <~Tod en het dier ontstond.

Waardoor onderscheidt zich dit nieuwe wezen van de plant? Wij meenen, dat wij het goed weten en zeggen: Wel, een paard loopt heen en weer en een boom staat vastgeworteld. Maar daarmee is de vraaoniet beantwoord. Wij hebben immers in het zesde hoofdstuk opgemerkt dat er dieren zijn, die op een Aaste plaats blijven en planten zonder wortel, die herwaarts en derwaarts in zee drijven. „Maar," zoo zegt men, „het dier beweegt zich willekeurig, de plant niet." Ook dit is niet afdoend. Bij polypen en zeezwammen ontdekt men geen willekeurige beweging; bij tal van diatomeën daarentegen, door nieuwere natuuronderzoekers op verschillende grónden tot de planten gerekend, meent men een halfbewust voorwaarts en achterwaarts gaan en uitwijken te bespeuren. Het meest kenmerkend verschil is dit, dat e plant zich voedt met anorganische, het dier met organische stof. Toch kennen wij enkele insectenetende planten, en de jongste diep-zee-onderzoeking meent kleme, dierlijke organismen gevonden te hebben, die uit zeewater en de daarin voorhanden stoffen onmiddelijk anorganische stof bereiden, die tot voedinovan andere zeedieren dienen kan. Eindelijk staan wij nog altijd voor de vraag of wij de bacillen moeten rekenen tot de planten of tot de 'dieren. Zoo schijnt , dat deze twee rijken, die later in hunne hoofdvormen zoozeer van elkander afwijken, ontstaan zijn uit een gemeenschappelijke wortel. Het begin van alle dingen

Sluiten