Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van deze hagedissen waren er alle mogelijke soorten en families, b.v. de in het Neckardal gevondene „Neckarsauriër" of belodon, die bijna volkomen gelijkt op een krokodil van zeven meter lang. Opmerkelijk toch is het, dat wij in de tegenwoordige amphibiën, altijd nog de physiognomie van deze wereld van hagedissen ontmoeten.

Deze schepping was niet de willekeurige daad van een God, Wien het op den derden dag inviel louter planten te scheppen en nadat Hij twaalf uren gerust had, visschen en vogels, daarna viervoetige dieren te voorschijn te doen komen. Deze schepping was de wonderbare, planmatige evolutie van een groote gedachte; de strijd en de bevrijding van den geest uit de stof, zijn ontkiemen uit de tliohu va bohu, het opwassen van een tot in bijzonderheden uitgewerkte, doelmatig samenhangende, absoluut harmonische wereld uit den chaos. Een grootscli, een ontzachelijk werk! Als men deze overblijfselen gadeslaat van eene voor-menschelijke schepping, toen water en land nog om den voorrang streden en daarnaast de tegenwoordige amphibiën, de leguanen, de schildpadden, de salamanders, dan krijgt men den indruk dat in zulke lichamen de geest nog onbeholpen, met moeite, met stof beladen zijn eerste pogingen doet om te denken, waarbij hij dan van boven meer licht verwacht. Ziet ze toch in de moerassen van de Rio de la Plata naar boven zien, of terwijl zij langzaam uit de zee op de zwarte rotsen klouteren, daar urenlang doodstil, zonder geluid,

Sluiten