Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glaszwammen een onderzeesche grasvlakte, waarop inplaats van kevers, wonderbaar gevormde kreeften met spookachtig gloeiende oogen, als reusachtige spinnen, rondkruipen. Men vindt er dezelfde grondbeginselen en analogiën als bij de organismen op 't land, en toch, welk een geheel anderen indruk maakt deze wereld van water op ons! De zee is vervuld met een oneindigen overvloed van de kleinste levensvormen, diatomeeën, radiolariën, foraminifeeren, polykalamiën, wier sierlijke schalen zoo klein zijn, dat één kubieke centimeter krijt een millioen ervan herbergt. Een talloos heir van andere wonderbare, aardige kleine wezens, wier getal alle menschelijke voorstelling ver te boven gaat, zweeft, zwemt en krioelt daar door elkander in deze groote wateren.

Hoe dieper men komt, des te spookachtiger zijn de bewoners: de degenvisch, de haai met groote vinnen als vleugels, de afschuwelijke rog tot zes meters lang, die rondkruipt op 't zand, een dier met een schrikkelijk gebit. Wij weten van de diepten van den oceaan, dat zij bewoond is door reusachtige inktvisschen, afschuwelijke polypen, sommige bedekt met schubben, aan t eind van hun lange vangarmen voorzien van tijgerklauwen, dieren met groote, starende, uitpuilende oogen en een vreeselijken snavel. Zij zijn dikwijls van verbazende grootte, met vangarmen, zes tot acht meter lang, zij bedekken een ruimte van 25 meter middellijn en zouden gemakkelijk een nijlpaard kunnen omvangen en uitzuigen! Maar de potwal, deze moedige tyran der zee, door alle visschen gevreesd, duikt tot in deze

Sluiten