Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werpen aan een dure reparatie. Het grootste en schoonste waarop de mensch trotsch is als op zijn werk, blijkt ten slotte een zwakke, matte kopie, ver beneden het voorbeeld van wat God spelend tot stand brengt. De echte koningen der lucht echter zijn de adelaar, de albatros, de fregatvogel. Hun zaligheid en levensgenot is het urenlang in den aether steeds hoogere kringen te beschrijven, of met onvermoeiden, elastischen vleugelslag, dagen, ja wekenlang met den storm te worstelen. Brehm heeft van hen berekend, dat zij in 150 uren de reis rondom de wereld aan den aequator zouden kunnen maken.

Waarlijk, God heeft aan de schepselen, die Hij op den vijfden dag schiep, aan de bewoners van het water en de lucht, die Hij hulde in waterdichte schubben of vederen, en uitrustte met sterke vinnen en vleugels en een krachtigen staart als roer, een schoon en vrij leven geschonken, en een kracht en macht om zich te bewegen, waarom de mensch ze zou kunnen benijden. Een vogel is bij gelijk gewicht vijftig maal sterker dan een mensch. Een haai volgt pijlsnel dag en nacht, wekenlang zonder slaap of rust het snelle stoomschip, dat met duizende paardekrachten de zeeën doorploegt. Hoe heerlijk evenals de vorsten en reuzen der diepten, de gevreesde potvisch b.v. het gebied van het water te doorwandelen of in trotsche kracht den strijd te voeren met de sterkbewogen golven en te tuimelen langs groene met wit schuim bedekte bergen van water. Heerlijker nog als de lammergier en de condor, de grootsche, wilde Alpenwereld of het vasteland van

Sluiten