Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid van het scheppingsbericht aantasten; alsof Gods woord bestond om ons een katalogus van alle rattensoorten op aarde met den tijd van hun ontstaan aan de hand te doen!) Maar eerst hier in het krijt, in de tertiaire lagen, waarvan Prof. Fraas, de eerste, de Eocene „de eerste zoogdierzone" noemt, treden de viervoetige dieren veelvoudig op: „het vee, het wild gedierte, het kruipend gedierte der aarde naar zijnen aard".

Reeds iets vroeger klouteren de zeehagedissen (zeesauriërs) het land op; maar toch hier ook zoo, dat niet de soorten veranderen — zij sterven af — maar dat nieuwe soorten optreden, bij welke de idee, het principe nader ontwikkeld is. Want deze landdieren zijn een schrede vooruit. Tegenover de zee, die in zijn halfdonker iedere vorm nog gewillig in zich opneemt en draagt, eischt het vasteland van het licht, een vrijere lichaamsbouw en een bestaan hooger en zelfstandiger georganiseerd. Daarom heeft God den mensch niet als bewoner der zee geschapen, al zou hij als zoodanig een veel vrijere beweging naar boven en naar beneden hebben gekend, door de onmetelijke diepten.

Onder de landhagedissen (landsauriërs) vraagt de ook in Amerika gevonden maassauriër (mosasaurus) onze aandacht. Tien meter lang, vertoont hij reeds het type van de landhagedis. Nog grooter was de iguanodon, zoo genoemd omdat hij veel overeenkomst vertoont met de tegenwoordige leguaan, die slechts een meter lang is. Hij mat tot een en twintig meter,

Sluiten